XV Spotkania Chóralne

Pod koniec września 2020 roku odbyły się zaplanowane na czerwiec XV Spotkania Chóralne.
Pandemia Covid 19 i związane z tym obostrzenia zmusiły organizatorów do innej formy przeprowadzenia koncertu.
Miał on charakter zamknięty i odbył się w formie nagrań audiowizualnych w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie.
Tradycyjnie, oprócz zespołów dorosłych między innymi: kwartet wokalny Ad Hoc oraz zespół Kosakowianie występowały dzieci ze szkoły w Dębogórzu „Dębogórskie Kwiatki”, które, akcentując obecną sytuację, zainscenizowały dwa wierszyki o tematyce zdrowotnej.
Dziękujemy wszystkim zespołom za udział.
Dziękujemy panu Wójtowi Gminy Kosakowo, Starostwu Puckiemu oraz pracownikom KCK
za pomoc w zorganizowaniu koncertu i udostępnienie domu kultury.
W ramach XV Spotkań Chóralnych zarejestrowano nagrania audiowizualne tegorocznych uczestników w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie. Całość można obejrzeć na You Tube:
ttps://youtu.be/HpxC_EyOdMI