Dyrygenci

Od września 2022 roku funkcje dyrygenta i kierownika artystycznego objęła Agnieszka Łabuda-Wiatr.

W 1996 roku ukończyła Szkołę Muzyczną im. Ignacego Paderewskiego w Kartuzach I stopnia w klasie fortepianu.

Studia magisterskie ukończyła w 2008 roku na Akademii Pomorskiej w Słupsku na wydziale Edukacyjno-Filozoficznym, kierunek Pedagogika o specjalności Edukacja Muzyczna.  Absolwentka Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Wydziału Dyrygentury Chóralnej i Edukacji Muzycznej o kierunku – Podyplomowe Studium Emisji Głosu w klasie prof. Jadwigi Gałęskiej – Tritt. Od tego roku pracowała jako wykładowca emisji głosu, historii muzyki współczesnej, dyrygent zespołów wokalnych, nauczyciel gry na fortepianie.

W 2012 roku Ukończyła Akademię Muzyczną w Gdańsku na wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki na kierunku Wokalistyka jazzowa w klasie śpiewu Krystyny Stańko.

Od roku 2013 pracuje jako Dyrektor Artystyczny Studia Artystycznego MUZA w Gdyni, organizator koncertów, nauczyciel wokalu i emisji głosu, nauczyciel gry na fortepianie oraz dyrygent zespołów wokalnych.

Pani Agnieszka jest doświadczonym dyrygentem, specjalistką w dziedzinie emisji głosu i rehabilitacji głosowej.


Od września 2016 do września 2022 roku funkcję dyrygenta oraz kierownika artystycznego pełnił dr Paweł Nodzak.

Pochodzi z Gubina, gdzie ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I-go st. im. Kazimierza Serockiego w klasie fortepianu Alicji Gil. Naukę gry na instrumencie kontynuował w Państwowej Szkole Muzycznej II-go st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie w klasie Jarosława Domagały. Jest absolwentem dwóch kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na specjalności dyrygentura chóralna (klasa prof. Henryka Gostomskiego oraz prof. Anny Fiebig) oraz wokalistyki na specjalności śpiew solowy (klasa prof. Ryszarda Minkiewicza i as. Krzysztofa Bobrzeckiego).

W latach 2009-2012 był asystentem dyrygenta w Sopockim Chórze Kameralnym „Continuo”. W 2012 roku współtworzył, a następnie w latach 2013-2015 kierował Sopockim Chórem Kameralnym
„Ad Hoc”. Jako wokalista-chórzysta współpracował z takimi zespołami jak Polski Chór Kameralny, Cappella Gedanensis, Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego czy Chór Filharmonii Wrocławskiej. Obecnie wokalnie udziela się w Chórze Kameralnym „441 Hz”.
Jest także wiceprezesem fundacji „Nova Arte”, która wspiera działania gdańskiego zespołu.


Kaszubski Regionalny Chór Morzanie od powstania do 31.08 2016 roku prowadził dr hab. Przemysław Stanisławski, absolwent dwóch Akademii Muzycznych (w Poznaniu i w Warszawie), wykładowca w Akademii Muzycznej w Gdańsku, kierownik artystyczny Orkiestry Trybunału Koronnego w Lublinie oraz Zespołu Camerata Lubelska. Kierownictwo artystyczne dr hab. Stanisławskiego zaowocowało obecnością w repertuarze chóru wielu utworów przez niego opracowanych zwłaszcza w języku kaszubskim co jest jego nieocenionym wkładem w promocję i upowszechnienie kaszubszczyzny.