Dyrygenci

Kaszubski Regionalny Chór Morzanie od powstania do 31.08.2016 roku prowadził dr hab. Przemysław Stanisławski, absolwent dwóch Akademii Muzycznych (w Poznaniu i w Warszawie), wykładowca w Akademii Muzycznej w Gdańsku, kierownik artystyczny Orkiestry Trybunału Koronnego w Lublinie oraz Zespołu Camerata Lubelska. Kierownictwo artystyczne dr hab. Stanisławskiego zaowocowało obecnością w repertuarze chóru wielu utworów przez niego opracowanych zwłaszcza w języku kaszubskim co jest jego nieocenionym wkładem w promocję i upowszechnienie kaszubszczyzny.


Od września 2016 roku funkcję dyrygenta oraz kierownika artystycznego przejął Paweł Nodzak.

Pochodzi z Gubina, gdzie ukończył Państwową Szkołę Muzyczną I-go st. im. Kazimierza Serockiego w klasie fortepianu Alicji Gil. Naukę gry na instrumencie kontynuował w Państwowej Szkole Muzycznej II-go st. im. Karola Kurpińskiego w Kutnie w klasie Jarosława Domagały. Już wtedy aktywnie działał na polu artystycznym: założył tercet wokalny „WIR”, współtworzył zespół „John Henry’s cool Band” i udzielał się w parafialnym chórze młodzieżowym. Jako młody wokalista zdobywał wyróżnienia na krajowych festiwalach. Ze śpiewem chóralnym ma do czynienia od piątego roku życia. Był członkiem wielu zespołów chóralnych, z którymi występował w kraju i poza jego granicami zapoznając się z różnorodnym repertuarem. Pod wpływem dyrygenta chóru szkoły muzycznej w Kutnie – Mieczysława Tomaszewskiego oraz zaprzyjaźnionej z rodziną dyrygentki – Iwony Wiśniewskiej-Salamon, swe dalsze losy muzyczne związał z dyrygenturą chóralną. Na studia wybrał się do Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Jest absolwentem dwóch kierunków: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na specjalności dyrygentura chóralna (klasa prof. Henryka Gostomskiego oraz prof. Anny Fiebig) oraz wokalistyki na specjalności śpiew solowy (klasa prof. Ryszarda Minkiewicza i as. Krzysztofa Bobrzeckiego).

W latach 2009-2012 był asystentem dyrygenta w Sopockim Chórze Kameralnym „Continuo”. W 2012 roku współtworzył, a następnie w latach 2013-2015 kierował Sopockim Chórem Kameralnym
„Ad Hoc”. Jako wokalista-chórzysta współpracował z takimi zespołami jak Polski Chór Kameralny, Cappella Gedanensis, Akademicki Chór Uniwersytetu Gdańskiego czy Chór Filharmonii Wrocławskiej. Obecnie wokalnie udziela się w Chórze Kameralnym „441 Hz”.
Jest także wiceprezesem fundacji „Nova Arte”, która wspiera działania gdańskiego zespołu.

Swoją wiedzę muzyczną i umiejętności dyrygenckie poszerzał na Chórmistrzowskich Studiach Podyplomowych w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Brał także udział w wielu seminariach i warsztatach dyrygenckich prowadzonych m. in. przez Gary’ego Gradena (Szwecja), Jiŕi’ego Koláŕa (Czechy), Barta Bouckaerta (Belgia), Agnieszkę Franków-Żelazny, Paula Crabba (Stany Zjednoczone) czy też członków Neue Vocalsolisten (Niemcy). Od października 2015 roku jest doktorantem na gdańskiej uczelni. Jego opiekunem naukowym jest prof. Marcin Tomczak.