Członkowie

 1. Borkowska Wanda
 2. Browarczyk Ewa
 3. Chodorowska Irena
 4. Dejk Urszula
 5. Gradowska Anna
 6. Homza Krystyna
 7. Jabłoński Henryk
 8. Jamroży Joanna
 9. Janca Elżbieta
 10. Jaśniewska Zofia
 11. Kaszuba Lidia
 12. Kowalska Dorota
 13. Krause Alicja
 14. Krause Sławomir
 15. Krause Wanda
 16. Kierszka Henryk
 17. Leszczyńska Ewa
 18. Matuszewska Danuta
 19. Miotk Marian
 20. Paszke Maria
 21. Piernicka Jadwiga
 22. Pietrzyk-Łoś Magdalena
 23. Przerada Mieczysław
 24. Schweizer Joanna
 25. Skrobczyńska Bernadeta
 26. Skrobczyński Ryszard
 27. Skurczyńska Hildegarda
 28. Skrzypczak Ewa
 29. Strzelec Bożena
 30. Urla Zdzisław
 31. Wensierska Sylwia
 32. Wittbrodt Jan
 33. Zduńczyk Aleksandra
 34. Zduńczyk Sławomir