XV Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej

Tegoroczny XV Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej miał inną formę niż dotychczas. Zgłosiło się pięć zespołów, które przesłały swoje nagrania:
1. Zespół „Kosakowianie” z Kosakowa, dyr. Tadeusz Korthals
2. Zespół „Kaszubki” z Chwaszczyna, dyr. Szymon Chyliński
3. Chór „Przemienienie”, dyr. Magdalena Piaseczna
4. Chór „Laudate Dominum” z Wejherowa
5. Zespół „Strzelenka” z Tuchomia
Dnia 29 grudnia 2020 r., po wysłuchaniu pięciu prezentacji konkursowych, komisja konkursowa w składzie:
1. Tomasz Fopke – przewodniczący
2. Anna Rocławska-Musiałczyk
3. Karol Kisiel
postanowiła przyznac następujące nagrody i wyróżnienia:
1. Laudate Dominum z Wejherowa – 400 zł. oraz nagrodę specjalną Prezesa Rady Chórów Kaszubskich – 300 zł.
2. Strzelenka z Tuchomia oraz Kosakowianie – po 300 zł.
3. Kaszubki z Chwaszczyna – 200 zł.
oraz
wyróżnienie za walory językowe – Strzelenka z Tuchomia
Wyróżnienie za nowatorski charakter aranżacji – Szymon Chyliński, dyrygent zespołu „Kaszubki” z Chwaszczyna.
Nagrodzeni dyrygenci otrzymali po 150 zł nagrody.
Jury dziękuje Organizatorom za trud włożony w organizację Festiwalu w czasie stanu epidemicznego.
Organizatorzy zaś dziękują
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego,
Starostwu Puck,
Gminie Kosakowo
i Banku Rumia Spółdzielczy, którzy wsparli finansowo XV Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej.