Zarząd stowarzyszenia

 

  • Ewa Browarczyk – prezes
  • Dorota Kowalska – wiceprezes
  • Alicja Krause – skarbnik
  • Lidia Kaszuba – sekretarz
  • Ryszard Skrobczyński – członek