Gubin

W dniach 10-12 maja 2019 roku Morzanie wyruszą do Gubina, by promować Region Kaszub i kaszubszczyznę. Wezmą także udział we wspólnym koncercie z tamtejszym chórem „Gloria Domine” pod dyr. pani Haliny Nodzak.