XV Spotkania Chóralne

Pod koniec września 2020 roku odbyły się zaplanowane na czerwiec XV Spotkania Chóralne.
Pandemia Covid 19 i związane z tym obostrzenia zmusiły organizatorów do innej formy przeprowadzenia koncertu.
Miał on charakter zamknięty i odbył się w formie nagrań audiowizualnych w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie.
Tradycyjnie, oprócz zespołów dorosłych między innymi: kwartet wokalny Ad Hoc oraz zespół Kosakowianie występowały dzieci ze szkoły w Dębogórzu „Dębogórskie Kwiatki”, które, akcentując obecną sytuację, zainscenizowały dwa wierszyki o tematyce zdrowotnej.
Dziękujemy wszystkim zespołom za udział.
Dziękujemy panu Wójtowi Gminy Kosakowo, Starostwu Puckiemu oraz pracownikom KCK
za pomoc w zorganizowaniu koncertu i udostępnienie domu kultury.
W ramach XV Spotkań Chóralnych zarejestrowano nagrania audiowizualne tegorocznych uczestników w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie. Całość można obejrzeć na You Tube:
ttps://youtu.be/HpxC_EyOdMI

V Zachodniopomorskie warsztaty muzyczne

Koncertem finałowym zakończyły się pięciodniowe V Zachodniopomorskie warsztaty muzyczne, w których Morzanie mieli przyjemność uczestniczyć.
Bardzo intensywne zajęcia warsztatowe odbywające się pod kierunkiem doświadczonych chórmistrzów pogłębiły naszą wiedzę i umiejętności śpiewu chóralnego.
Na koncertach mieliśmy także okazję przedstawienia się w naszych regionalnych strojach i przedstawić w pieśniach piękno Ziemi Kaszubskiej.
Dziękujemy pani Iwonie Salamon i całemu Zespołowi organizatorów warsztatów za te piękne doznania muzyczne.

Nasz udział w warsztatach muzycznych mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,Urzędu Gminnego w Kosakowie oraz Banku Rumia Spółdzielczy . Dziękujemy.

Pandemia

Jak każdego tak i Chór Morzanie dotknęła pandemia COVID-19, która związana jest z licznymi obostrzeniami i zakazami spotykania się w większym gronie. Chór Morzanie odłożył dla bezpieczeństwa próby i koncerty. Spotykamy się tylko zdalnie, a śpiewamy w zaciszu domowym korzystając z nagrań utworów stworzonych przez dyrygenta.

Miejmy nadzieję, że wrócimy silniejsi i jeszcze pełniejsi zapału do naszej pasji jaką jest śpiew.

Koncert dla podopiecznych Domu Samopomocy w Gdyni

15 stycznia mieliśmy okazję gościć w progach Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza.
Dzięki zaproszeniu naszej koleżanki Ewy mogliśmy wywołać uśmiechy i zachwyt na twarzach podopiecznych Domu. 😊
Morzanie zaśpiewali też kilka kolęd wspólnie z cudowną publicznością.

Spotkanie z kolędą

19 stycznia odbyło się Spotkanie z kolędą.
Gościliśmy Zespół Folklorystyczny Raduńskie Tony oraz Zespół Kosakowianie. Przy fortepianie do wspólnego śpiewu Kolęd zachęcała pani Krystyna Pyszkowska.