Rodo

Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” reprezentowane przez Administratora –
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej na mocy przepisów UE 2016/679 z dnia
27.04.2016r. uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L. 2016 Nr 119 str 1 oraz ustawy z dnia 10 maja2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powyższymi przepisami w celu prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia wynikajacego z jego działalności statutowej, tj wykonaniu zawartych umów i projektów, realizacji zamówień publicznych, ewidencji i archiwizowania dokumentów dot. informacji publicznej, przesyłania informacji i zapytań związanych z organizacją i wynikami konkursów i Festiwali. Dane będą prozostawały do dyspozycji Stowarzyszenia do czasu upływu terminów wynikajacych ściśle z przepisów prawa lub cofnięcia zgody Pana/Pani na ich przetwarzanie.

W przypadku przepisów dot. archiwizacji pracy Stowarzyszenia oraz informacji publicznej dane są przechowywane bezterminowo. W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do treści swych danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia poprzez cofnięcie zgody na ich przetwarzanie.

Kontakt do Administratora : morzanie@wp.pl. tel. 501753251
Jednostką nadrzędną w sprawach RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.