Pandemia

Jak każdego tak i Chór Morzanie dotknęła pandemia COVID-19, która związana jest z licznymi obostrzeniami i zakazami spotykania się w większym gronie. Chór Morzanie odłożył dla bezpieczeństwa próby i koncerty. Spotykamy się tylko zdalnie, a śpiewamy w zaciszu domowym korzystając z nagrań utworów stworzonych przez dyrygenta.

Miejmy nadzieję, że wrócimy silniejsi i jeszcze pełniejsi zapału do naszej pasji jaką jest śpiew.