XV Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej

Tegoroczny XV Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej miał inną formę niż dotychczas. Zgłosiło się pięć zespołów, które przesłały swoje nagrania:
1. Zespół „Kosakowianie” z Kosakowa, dyr. Tadeusz Korthals
2. Zespół „Kaszubki” z Chwaszczyna, dyr. Szymon Chyliński
3. Chór „Przemienienie”, dyr. Magdalena Piaseczna
4. Chór „Laudate Dominum” z Wejherowa
5. Zespół „Strzelenka” z Tuchomia
Dnia 29 grudnia 2020 r., po wysłuchaniu pięciu prezentacji konkursowych, komisja konkursowa w składzie:
1. Tomasz Fopke – przewodniczący
2. Anna Rocławska-Musiałczyk
3. Karol Kisiel
postanowiła przyznac następujące nagrody i wyróżnienia:
1. Laudate Dominum z Wejherowa – 400 zł. oraz nagrodę specjalną Prezesa Rady Chórów Kaszubskich – 300 zł.
2. Strzelenka z Tuchomia oraz Kosakowianie – po 300 zł.
3. Kaszubki z Chwaszczyna – 200 zł.
oraz
wyróżnienie za walory językowe – Strzelenka z Tuchomia
Wyróżnienie za nowatorski charakter aranżacji – Szymon Chyliński, dyrygent zespołu „Kaszubki” z Chwaszczyna.
Nagrodzeni dyrygenci otrzymali po 150 zł nagrody.
Jury dziękuje Organizatorom za trud włożony w organizację Festiwalu w czasie stanu epidemicznego.
Organizatorzy zaś dziękują
Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego,
Starostwu Puck,
Gminie Kosakowo
i Banku Rumia Spółdzielczy, którzy wsparli finansowo XV Festiwal Kolęd Kaszubskich i Pieśni Adwentowej.

XV Spotkania Chóralne

Pod koniec września 2020 roku odbyły się zaplanowane na czerwiec XV Spotkania Chóralne.
Pandemia Covid 19 i związane z tym obostrzenia zmusiły organizatorów do innej formy przeprowadzenia koncertu.
Miał on charakter zamknięty i odbył się w formie nagrań audiowizualnych w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie.
Tradycyjnie, oprócz zespołów dorosłych między innymi: kwartet wokalny Ad Hoc oraz zespół Kosakowianie występowały dzieci ze szkoły w Dębogórzu „Dębogórskie Kwiatki”, które, akcentując obecną sytuację, zainscenizowały dwa wierszyki o tematyce zdrowotnej.
Dziękujemy wszystkim zespołom za udział.
Dziękujemy panu Wójtowi Gminy Kosakowo, Starostwu Puckiemu oraz pracownikom KCK
za pomoc w zorganizowaniu koncertu i udostępnienie domu kultury.
W ramach XV Spotkań Chóralnych zarejestrowano nagrania audiowizualne tegorocznych uczestników w Kosakowskim Centrum Kultury w Pierwoszynie. Całość można obejrzeć na You Tube:
ttps://youtu.be/HpxC_EyOdMI

V Zachodniopomorskie warsztaty muzyczne

Koncertem finałowym zakończyły się pięciodniowe V Zachodniopomorskie warsztaty muzyczne, w których Morzanie mieli przyjemność uczestniczyć.
Bardzo intensywne zajęcia warsztatowe odbywające się pod kierunkiem doświadczonych chórmistrzów pogłębiły naszą wiedzę i umiejętności śpiewu chóralnego.
Na koncertach mieliśmy także okazję przedstawienia się w naszych regionalnych strojach i przedstawić w pieśniach piękno Ziemi Kaszubskiej.
Dziękujemy pani Iwonie Salamon i całemu Zespołowi organizatorów warsztatów za te piękne doznania muzyczne.

Nasz udział w warsztatach muzycznych mógł odbyć się dzięki wsparciu finansowemu Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego,Urzędu Gminnego w Kosakowie oraz Banku Rumia Spółdzielczy . Dziękujemy.

Pandemia

Jak każdego tak i Chór Morzanie dotknęła pandemia COVID-19, która związana jest z licznymi obostrzeniami i zakazami spotykania się w większym gronie. Chór Morzanie odłożył dla bezpieczeństwa próby i koncerty. Spotykamy się tylko zdalnie, a śpiewamy w zaciszu domowym korzystając z nagrań utworów stworzonych przez dyrygenta.

Miejmy nadzieję, że wrócimy silniejsi i jeszcze pełniejsi zapału do naszej pasji jaką jest śpiew.

Koncert dla podopiecznych Domu Samopomocy w Gdyni

15 stycznia mieliśmy okazję gościć w progach Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maciejewicza.
Dzięki zaproszeniu naszej koleżanki Ewy mogliśmy wywołać uśmiechy i zachwyt na twarzach podopiecznych Domu. 😊
Morzanie zaśpiewali też kilka kolęd wspólnie z cudowną publicznością.