Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
© Copyright 2010-2016 Morzanie || Nautil.pl

Stowarzyszenie Kaszubski Regionalny Chór „Morzanie” reprezentowane przez Administratora –
Prezesa Zarządu Stowarzyszenia informuje, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z
przepisami Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej na mocy przepisów UE 2016/679 z dnia
27.04.2016r. uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – Dz.U.UE.L. 2016 Nr 119 str1 oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. 2018 poz. 1000)
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z powyższymi przepisami w celu prawnie
uzasadnionego interesu Stowarzyszenia wynikajacego z jego działalności statutowej, tj
wykonaniu zawartych umów i projektów, realizacji zamówień publicznych, ewidencji i archiwizowania
dokumentów dot. informacji publicznej, przesyłania informacji i zapytań związanych z organizacją i
wynikami konkursów i Festiwali. Dane będą prozostawały do dyspozycji Stowarzyszenia do czasu
upływu terminów wynikajacych ściśle z przepisów prawa lub cofnięcia zgody Pana/Pani na ich
przetwarzanie.W przypadku przepisów dot. archiwizacji pracy Stowarzyszenia oraz informacji publicznej
dane są przechowywane bezterminowo. W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do treści swych
danych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia poprzez cofnięcie zgody na
ich przetwarzanie.
Kontakt do Administratora : morzanie@wp.pl. tel. 501753251
Jednostką nadrzędną w sprawach RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2
00-193 Warszawa.