Członkowie

Profilowe

 1. Borkowska Wanda
 2. Browarczyk Ewa
 3. Chodorowska Irena
 4. Chraplewska Krystyna
 5. Gradowska Anna
 6. Jabłoński Henryk
 7. Jamroży Joanna
 8. Jaśniewska Zofia
 9. Kaszuba Lidia
 10. Kowalska Dorota
 11. Krause Alicja
 12. Kierszka Henryk
 13. Leszczyńska Ewa
 14. Luchowska Krystyna
 15. Majkowski Roman
 16. Matuszewska Danuta
 17. Omernik Ewa
 18. Paszke Maria
 19. Przyborowska Bernadeta
 20. Pyszno Iwona
 21. Skrobczyńska Bernadeta
 22. Skrobczyński Ryszard
 23. Skurczyńska Hildegarda
 24. Strzelec Bożena
 25. Zduńczyk Aleksandra
 26. Zduńczyk Sławomir